అడ్డు తొలగించడానికి అదను చూసి భార్యని హత్య చేసిన భర్త

నెల్లూరు

ssv news

కొవురు మండలంలో సుండిగుంటలో భార్య బర్తలు గోడవలు కారణం గా బార్యని చంపిన బర్త పేరు విజయ్ కుమార్ అర్టిసిడ్రైవర్ ఇద్దరు ఆడపిల్లలు పుటటం వలన ఇంకా అదనపు కట్నం కావాలని వేధిస్తూ ఇంకొక పెళ్లి చేసుకోవాలని వెంటనే అడ్డు తొలగించాలని రాత్రి అతి దారుణంగా విచక్షణారహితంగానరికి చంపాడు

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *