బెత్తంతో వీపు మోత మోగించిన అయ్యోరు

ఆంధ్రప్రదేశ్ జాతీయం నెల్లూరు

నెల్లూరు ssv news: కోవూరులోని సెయింట్ పాల్స్ ఇంగ్లీష్ మీడియంలో స్కూల్ లో‌ పదోవ తరగతి విద్యార్థి శివపై లెక్కల టీచర్ అమానుషం…

అకారణంగా చితకబాదాడని విద్యార్థి శివ ఆవేదన.

గతంలో కూడ ఇదే విధంగా పలువురు విద్యార్ధులపై దాడికి పాల్పడ్డ శేషగిరిరావు అనే లెక్కల మాస్టర్.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *