భారీ వర్షాలకు పలు లోతట్టు ప్రాంతాల్లో జనజీవనం

నెల్లూరు

SSV NEWS NELLORE

24 డివిజన్ సుందరయ్య కాలనీ మౌరా నగర్ నివసిస్తున్న ప్రజల ఇబ్బందులు రెక్కాడితే గాని డొక్క డదన్న అటువంటి ప్రజలు వాళ్ల ఇంట్లోకి వర్షపు నీరు  రావడంతో ఇంట్లో ఉన్న వస్తువులు వర్షం నీటితో తడిచి లబోదిబోమంటున్న మౌరా నగర్ వాసులు వీరందరూ రోజు కూలీలు వర్షపు నీటిని    బయటకు పంపే మార్గం చూడాలని ఆ కాలనీ వాసులు కోరుకుంటున్నారు…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *