విజయవాడలో మంత్రి మేకపాటి గౌతమ్ రెడ్డి నూతన గృహం…

ఆంధ్రప్రదేశ్ నెల్లూరు

…..ssv న్యూస్ (విజయవాడ)
ఆంధ్ర ప్రదేశ్ మంత్రి వర్యులు మేకపాటి గౌతం రెడ్డి నూతన గృహప్రవేశం విజయవాడలో చేశారు ప్రభుత్వ కార్యకలాపాలకు అందుబాటులో ఉండేందుకు గాను హైదరాబాదు నుండి విజయవాడకు ఆయన మారనున్నారు

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *