జన్మదిన శుభాకాంక్షలుAdala Prabhakara Reddy (MP Nellore)

నెల్లూరు

ఆదాల ప్రభాకర్ రెడ్డి గారి జన్మదిన మహోత్సవాన్ని పురస్కరించుకుని పలుచోట్ల సేవా కార్యక్రమాలు నిర్వహించడం జరిగింది.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *